Persondata

Følgende persondata politik er gældende for webservicen på FOODPRO for ansatte og elever på Rybners.

Brug af personoplysninger

Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved gennemførsel af oprettelse som bruger i FOODPRO.
 
Der indsamles oplysninger om navn, e-mail, log ind tidspunkt og dine rekvisitioner.

Dine oplysninger vil blive slettet umiddelbart efter din tilknytning til Rybners er ophørt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på: 
dan@foodpro.dk  

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. 

Du har altid mulighed for at få indsigt i,
hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold Persondataloven.

Beskyttelse af persondata

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent 
sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.
Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til 
oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige.
Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.
Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "sidst opdateret" nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.

Roller ifht persondata

I følge lovgivningen skal rollerne som dataansvarlig og databehandler defineres.

I persondatalovens § 3, nr. 4, defineres "den dataansvarlige" som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution
eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling afoplysninger.

Dataansvarlig er i forhold til fagkompetencer.dk - Vejen kommune (uddannelseskoordinatoren) 

I persondatalovens § 3, nr. 5, defineres en ”databehandler”, som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution
eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne.


En databehandler kendetegnes altså ved kun at behandle personoplysninger på vegne af (efter instruks fra) en dataansvarlig. Databehandleren behandler således aldrig personoplysninger til egne formål og må derfor ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven
for den dataansvarlige.

Der er i forhold til brug af fagkompetencer.dk udfærdiget en databehandleraftale der er underskrevet af begge nævnte parter.